Barbora Šouláková

Terapeut – Kineziologie Touch for Health

Kontakt: 606 280 423

E-mail: b.soulakova@gmail.com

Věnuji se léčebným technikám, které vycházejí převážně z východní medicíny. Východní medicína na člověka nahlíží holisticky, vidí ho tedy jako celek. Pokud je na fyzickém těle nějaký problém, může být problém i v těle psychickém a naopak. Je potřeba léčit celého člověka, a ne jen část, která zrovna vykazuje známky nemoci. Východní medicína věří, že člověk je naprogramovaný tak, aby byl zdravý, a pokud není, je možné tělu pomoci, aby se s problémem vypořádalo samo.

Každý člověk je naprosto jedinečný. Pokud by dva lidé žili celý život vedle sebe, dělali by ty samé věci a působily by na ně ty samé podněty, nikdy by nevyrostli identicky. Každý má svůj způsob, jakým nahlíží na tento svět, a jak v tomto světě žije. Proto věřím, že kolik je lidí, tolik je způsobů, jak pomoci ke zdraví. Je pro mě tedy důležité přistupovat individuálně ke každému, kdo ke mně přijde. Mojí hlavní metodou, kterou používám, je Kineziologie Touch for Health. Zabývám se ale i léčením Reiky, Reflexologií a Matrix reimprinting. Všechny tyto techniky kombinuji podle toho, co pro koho je zrovna ten den nejpříhodnější.

Pracuji tedy s myšlenkou, že pokud člověku není dobře, je to důsledkem zablokování některé z energetických drah. Tato dráha tím slábne a dává možnost k sílení dráhy jiné.

Tělo se tak dostává do nerovnováhy, která je příčinou nemoci, bolesti, únavy, melancholického naladění, vlastně čehokoliv, co brání člověku, aby se cítil dobře. Pokud jsou problémy způsobené prostředím, tedy něčím nebo někým z venku, uvolnění energie pomůže člověku mít víc síly se s problémem vypořádat. Mojí jedinou úlohou je vlastně pomoci tělu, aby zdravě fungovalo. Člověk sám totiž nejlépe ví, co je pro něj nejlepší.

Kinezilogii Touch for Health jsem vystudovala na Harmony Collage v Glasgow. Mým učitelem byl Jim Currie, jeden z představitelů Kineziologické federace ve Velké Británii a také jeden z hlavních představitelů Touch for Health ve Skotsku a Anglii. Ve Skotsku jsem také měla tu možnost využít kinezilogii ve škole pro děti se speciálními portřebami.

Díky této zkušenosti jsem byla přijata do dobrovolného programu v Indii. Tento program se zaměřoval na lidi, převážně děti, které se nemohly zařadit do normálního života.

Měla jsem možnost se učit od skvělých léčitelů, kteří v Aurovillu žili. V mé praxi to byla určitě ta největší zkušenost, z které budu čerpat ještě dlouho.