Jana Šrimplová

Systemické a rodinné konstelace, koučing metodou The Work

Kontakt: 777 139 723

E-mail: jana.srimplova@seznam.cz

Různými metodami sebepoznání a osobního rozvoje se zabývám již 8 let. Na tuto cestu mě přivedl obrovský tlak udělat něco sama se sebou a se svým životem. Výrazný posun u mě nastal obejvením metody rodinných konstelací podle Berta Hellingera. Nejprve z jeho knih, posléze na seminářích jeho žákyně Zdeňky Tuškové, u které jsem také absolvovala výcvik „Pomoc rodinám systemickými metodami“. Stejně jako mě konstelace fascinovali na samém začátku, fascinují mě i nyní.  Nikdo z nás totiž nemůže znát všechny osudy a tajemství své rodiny několik generací zpátky a tudíž nikdy nevíme, co se děje pod povrchem. I na první pohled „malé problémy“ mají svou velkou hloubku a mohou významně ovlivňovat náš život.

Na The Work od Byron Katie jsem narazila v době, kdy jsem pátrala po metodě, kterou budu moci sama na sobě používat pro řešení svých problémů. The Work pracuje s našimi myšlenkami, a odtud také velká část našich starostí, stresu a nepříjemností pochází. Co všechno dokáže naše hlava vyprodukovat je až neuvěřitelné a s realitou to má jen málo společného. Čím déle touto metodou pracuji, ať už na sobě nebo mých klientech, tím více oceňuji její jednoduchost, komplexnost a rychlost.

Díky odpovědím, které postupně nalézáme, přestáváme hrát sami se sebou různé hry, dostáváme se do kontaktu s realitou i se sebou samými. Těší mě být u toho, moci společně růst a inspirovat se.

Ordinační hodiny: Pondělí od 27. 4. 2015