Dáša Behenská

Vedoucí pobočky a certifikovaná lektorka Yamaha kurzů

Kontakt: 777 932 015

E-mail: yamahahudba@seznam.cz

Web: www.yamahahudebnikurzy.cz

 

 

Kurzy Yamaha vyučuji od roku 2006.

Jsem absolventka Pražské konzervatoře  – obor operní zpěv a dále mám maturitní zkoušku v oboru Pedagogika a Psychologie předškolního vzdělávání.

Pracovala jsem jako externí členka Pražského komorního sboru, jako sólistka Komorní opery Praha, sólistka Armádního souboru Víta Nejedlého a také jako učitelka MŠ v Dolních Počernicích a v Sibřině.

Ve výuce kurzů Yamaha se ideálně spojila má láska k hudbě a k práci s malými dětmi.

Zabývám se prací s dětmi již od 4 měsíce věku v programu Robátka, dále pak v Prvních krůčcích k hudbě, kde sezapojuji děti  ve věku od 18 měsíců až do 4 let.

Posledním programem jsou Rytmické krůčky, které rozvíjí děti od 4 do 6 let a připravují je na hru na jakýkoliv hudební nástroj.

Všechny kurzy jsou pro děti s doprovodem dospělé osoby , což rodičům umožňuje aktivní zapojení do práce s dítětem a hlavně domácí opakování pro potřebnou fixaci nově získaných dovedností.

Platí zde nepsané pravidlo –„ čím menší dítě –tím více opakování“.

Dosažené vzdělání:

  • Gymnazium s pedagogickým zaměřením
  • Absolvent Pražské konzervatoře –obor sólový zpěv
  • Maturitní zkoušky z oborů –předškolní pedagogika a psychologie
  • Certifikáty na všechny nabízené obory Hudební školy Yamaha