Individuální psychoterapie v satiterapii

Satiterapie, neboli léčba všímáním, je psychoterapeutický směr, vytvořený v 70. letech 20.století Mirkem Frýbou ve Švýcarsku, který vede k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jádra svých problémů a odkrývá své možnosti vedoucí k uzdravení. Satiterapie v sobě integruje prvky na osobu zaměřeného přístupu (definovaného C.R.Rogersem), psychodramatu (J.L. Morenem), tělesného zakontveného prožívání (E.Cendlinem) a technikami mindfulness, které vycházejí z buddhistické psychologie abhidhammy.

Nabídka v následující situaci:

  • provádění při zvládání životní krize
  • pomoc při zvýšené stresové zátěži a psychosomatických potíží
  • prevence a terapie syndromu vyhoření
  • depresivní a úzkostné poruchy
  • nácvik relaxačních technik

Terapeut: Mgr. Filip Klieštík

Studoval na Ostravské Masarykově univerzitě. Pracoval na personálních odděleních v mezinárodních korporacích. Má osobní zkušenost se syndromem vyhoření. Od roku 2014 se plně zabývá jógovými relaxačními, meditačními a satiterapeutickými technikami, které propojuje do své terapeutické, lektorské a instruktorské činnosti. Absolvuje individuální psychoterapeutický výcvik v satiterapii, meditační, spirituýlní a jógové kurzy v Asii. Spolupracuje s mezinárodními společnosti na podpoře duševního zdraví zaměstnanců.

Objednávejte se na: filip.kliestik@gmail.com nebo na tel.: 608 967 522