Ing. Milan Valent

Lektor Aikidó, Aikidó pro děti

Aikidó je pro mne způsobem mé existence, cestou k harmonii, toleranci i pokoře, snahou o dosažení vnitřního klidu a porozumění si s lidmi kolem sebe i přírodou.

Ai – ki – dó, co to vlastně znamená, o co se tvůrce tohoto bojového umění snažil a čeho chtěl jeho prostřednictvím docílit? “Ai” má vícero významů, jako třeba harmonie, soulad, rovnováha, láska… “Ki” pak je něco jako vnitřní energie (v Číne tomu myslím říkají Čhi) a “Dó” znamená cestu ve smyslu projevů lidského jedince nejrůznějšího druhu, pomocí kterých směřuje k vytyčenému cíli. Zjednodušeně řečeno je Aikidó cesta k harmonii jak sama se sebou (zřejmě myšleno jako soulad lidského fyzična s jeho duchovnem), tak potažmo k harmonii s lidmi a přírodou kolem sebe, v konečné fázi snad také souladu s celým vesmírem… Vždyť on vesmír zřejmě také stojí a padá na velice křehké rovnováze dostředivých a odstředivých sil a to jak na úrovni makrokosmu (například naše sluneční soustava drží svoji formu jen díky rovnováze mezi odstředivými a dostředivými silami slunce a jeho planet), tak na úrovni mikrokosmu (pozitivně nabité jádro atomu a kolem něj kroužící záporně nabité elektrony). Sebemenší porušení této křehké rovnováhy by mělo za následek zhroucení (zánik) ať už sluneční soustavy nebo molekuly jakožto základního stavebního elementu každé živé formy. Rozhodně si nemyslím, že tomu všemu nějak extra rozumím, dokonce jsem bytostně přesvědčen, že naše lidské smysly dokáží chápat tyto věci pouze částečně, přesto přezevšechno mám za to, že snaha byť o nepatrné přiblížení se alespoň k parciálnímu pochopení bazických zákonitostí přírody a vesmíru má svůj význam, může být lidstvu prospěšná a každopádně stojí za námahu. Nepochybuji, že cest k pochopení těchto souvislostí a k dosažení moudrosti i vnitřního pokoje je zřejmě několik, ale pevně věřím, že Aikidó je jednou z nich…