Kristýna Šmerdová

Lektorka Vinyasa jógy

 

Za jógou jsem si nejprve šla čistě jen pro protažení a kompenzaci výkonnostně orientovaných sportů. Z nutnosti se však postupně stal životní styl a já pochopila, že právě jóga je má cesta – dharma. Praxe mi pomohla pochopit samu sebe, své možnosti, silné stránky, ale především nutnost duševní pohody a vyrovnanosti. Jóga je mou nedílnou součástí již 7 let. Skrze vlastní praxi docházím k poznání, že nejdůležitější je v životě kultivovat balanc a harmonii – sattvu. Ve svých lekcích vedu studenty ke stejnému prožitku.

Kombinovaně studuji obor Ayurveda Practicioner na instituci Delight Academy v Amsterdamu – studium mi dává možnost nahlédnou do niternějších vrstev našeho bytí a pochopit, jak pečovat o tělo, tak, abychom mohli využívat jeho plný potenciál.

Lekce, které vedu ve studiu jsou dynamické, ásany na sebe přirozeně navazují a plynou tak na vlně našeho dechu. I přes rychlejší tempo není pozice nikdy uspěchaná a velmi dbám na zdravé provedení. Rovnováha, kterou hledáme je mezi sílou a lehkostí.   

 

Vzdělání:

200hr Vinyasa yoga Teacher Training, Praha

Workshop Yoga Movement Kemp, Komařice

Workshop Pozdravy Slunci, Komařice

Workshop Otevírání kyčlí, Komařice

Workshop Technika pozic, Studio Yoon