Systemické konstelace

Rodinné a systemické konstelace

Konstelace jsou zážitkovou metodou práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním atd.), která umožňuje nahlédnout na jeho skryté síly. Síly, které jsou nevědomé a jinými metodami nezjistitelné. Rodinné a systemické konstelace otevírají bohaté pohledy k sebepoznání i k řešení různých situací, u kterých se ho nedaří nalézt.

V klasických rodinných konstelacích pracujeme s našimi kořeny (s naším původem). To zahrnuje i postoj k nim a náš postoj k daru života. Naše kořeny a přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; finance, majetek, atd.

Pokud je nějakým způsobem náš vztah k rodičům a předkům narušen, chybí nám potřebná síla, a realizovat svůj vlastní potenciál bývá velmi těžké. Pokud je vše v pořádku a jsme spojeni se zdrojem naší síly, jsme volní a můžeme jít svou vlastní cestou.

Práce s konstelacemi je také o rovnováze mezi dáváním a braním ve vztazích. Pracuje se tu s láskou, radostí i bolestí a ukazuje správný přístup k nim. Konstelace se vždy týkají respektu a úctě k druhému.

Konstelace jsou o nacházení síly, respektu a úctě k druhému a rozpoznávání toho, že nejsme sami, ale že jsme součástí většího celku. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

Nejčastější témata řešená systemickými konstelacemi:

 • partnerské a rodinné vztahy
 • životní křižovatky a etapy života
 • zdravotní témata
 • neplodnost, závislosti, obezita
 • povolání, osobní rozvoj
 • pracovní vztahy
 • finance, majetek
 • cítí se jako outsideři
 • různá osobní témat

Terapeutka: Jana Šrimplová

 Objednávky na tel. 777 139 723.

 

Metoda The Work

Každá změna v našem životě začíná změnou myšlení. Pokud toto nechápeme a snažíme se změnit svět okolo sebe naše snaha je marná. Stará přesvědčení a lpění na nevyhovujících myšlenkách a názorech, které si často ani neuvědomujeme, nás drží v pasti. Problémy, které máme, jsou zdánlivě neřešitelné a přitom všechny odpovědi na otázky, které potřebujeme znát, se nachází uvnitř nás samých.

Metoda The Work, je způsob jak identifikovat a dotazovat myšlenky, které zapříčiňují strach, zlobu, depresi, násilí a závislosti na světě. Prožíváte-li stresující pocit – cokoli od mírného nepohodlí až po intenzivní zármutek, vztek nebo zoufalství – můžeme si být jistí, že reakci způsobuje nějaká myšlenka, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Pokud chceme stres ukončit, musíme vypátrat myšlenku, která za ním stojí.

Skutečnost, ve které se nacházíme, je dobrá právě taková, jaká je, odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci. Necítíme se přirozeně ani vyrovnaně. Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější. Naše mysl se otevře důkladnému, rozlehlému a život měnícímu pochopení.

Díky této metodě rozpoznáte podvědomá přesvědčení, které zakrývají skutečnost, zažijete štěstí a vaše mysl se navrátí do pravdy, probuzení a klidné tvůrčí síly.

Pro koho je metoda The Work:

 • Pro všechny, kteří zažívají: stres, tlak, strach, nepohodlí, deprivaci a frustrace
 • Pokud se věci nevyvíjejí podle vašich představ, vaše očekávání se neplní
 • Pokud nejsem pánem svého života, věci se mně dějí a já mám pocit, že je neovládám
 • Mé myšlenky mi způsobují bolest (starost o blízké lidi, zdravotní problémy, finance,…)

 

Terapeutka: Jana Šrimplová

Jana ordinuje v pondělí. Objednávky na tel. 777 139 723.