Yamaha kurzy – maminky s dětmi

Lektorka Dáša Behenská nově od září nabízí ve Studiu Yoon hudební kurzy pro předškolní děti.

Yamaha kurzy se v České republice s úspěchem vyučují už 20 let a jsou stále upgradovány podle nejnovějších trendů a poznatků odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie.

 

Nabízené obory ve Studiu Yoon:

Robátka –program určený pro děti již od 4 do 18 měsíců věku dítěte

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci – je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Souhrnné informace:

Kurz Robátek: Každé pondělí od 9 hodin

Doporučený věk:  od 4 do 18 měsíců

Počet dětí ve skupině: 8- 12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů

Více zde: http://www.yamahahudebnikurzy.cz/o-programech/robatka/

Ukázkové video k programu- www.youtube.com/watch?v=zcqCubCWZp4

 

První krůčky k hudbě – program určený pro děti od 18 měsíců až do 4 let věku dítěte

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů – moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Souhrnné informace:

Kurz První krůčky k hudbě: Každé pondělí od 10:00 a 11:00

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let

Počet dětí ve skupině: 8–12 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče

Více zde: http://www.yamahahudebnikurzy.cz/o-programech/prvni-krucky/

Ukázkové video k programu- www.youtube.com/watch?v=7OWNaYwS_iA

 

Vice informací o programech, zapsání do kurzu, platbách  a  aktuální rozvrh výuky najdete na:

www. yamahahudebnikurzy.cz nebo na telefonu : 777 932 015

Začátek kurzu – 13. září 2021 .