výživové poradenství

Smyslem výživového poradenství je odborné vedení při Vaší snaze jakkoli změnit Vaší postavu, stravovací návyky a celkový životní styl.

Prvním a zároveň i nejdůležitějším krokem k úspěchu je Vaše vůle, motivace a odhodlání. Dále samozřejmě odborné vedení poradce a jeho podpora. To vše dohromady zajistí úspěch, který povede především k Vaší spokojenosti.

Naše práce je holistického charakteru. Nečekejte od nás drastickou unifikovanou dietu se zázračným efektem. S námi budete pracovat postupně, zdravě a společným úsilím dojdeme ke změně Vašeho životního stylu. S každým pracujeme individuálně, vypracováváme individuální stravovací plán a především se opíráme o společnou komunikaci.

Poskytujeme konzultace jednorázového charakteru, ale i dlouhodobé a osobní komplexní programy. Sestavujeme výživové plány zahrnující i doporučení vhodných pohybových aktivit.

jak to celé probíhá

Vstupní individuální konzultace

 • Získání informací, konzultace a poradenství o Vaší aktuální životosprávě.
 • Podrobné probrání Vašich přání a cílů.
 • Analýza tělesné struktury, měření na profesionálním přístroji In-body, např. váha, % celkového tuku, % viscerálního tuku, % kosterní svaloviny, bazální metabolismus, BMI atd. + potřebné vyhodnocení.
 • Vyhodnocení stávající situace – vhodná doporučení.

2. Společné vyhodnocení konzultace a stanovení cílů.

Možné výstupy:

 • vstupní konzultace byla dostatečná, klient získal potřebné informace
 • vypočítání trojpoměru živin
 • sestavení komplexního individuálního stravovacího plánu

3. Zpětná vazba a průběžné hodnocení výsledků

 •  přeměření na přístroji InBody
 •  případná změna stravovacího plánu na základě změn v životě klien

základní ceník

základní tělesná analýza bez konzultace (vhodné pro klienty, kteří mají již svého výživového poradce či trenéra)           300 Kč

základní tělesná analýza s konzultací (zvážení a změření na přístroji InBody a následné vyhodnocení výsledků)            800 Kč

vytvoření individuálního trojpoměru živin (po absolvování základní tělesné analýzy)                                                    1800 Kč

výživové balíčky

balíček START

 • Délka programu 1 měsíce.
 • Vstupní konzultace + 1 kontrolní konzultace po 1 měsíci držení stravovacího plánu
 • Analýza tělesné struktury, měřeno na In-body + vyhodnocení.
 • Zjištění současného způsobu stravování, rodinné a zdravotní anamnézy, příjmu a výdeje energie.
 • Vyhodnocení stávající situace a následná doporučení.
 • Osobní stravovací plán na týden.
 • Odborný dohled výživového poradce po celou dobu programu, 24 hodin denně email, mobil po předchozí dohodě v určité hodiny, které vyhovují oběma stranám.

 

cena: 2.999 Kč

balíček PREMIUM

 • Délka programu 3 měsíce.
 • Vstupní konzultace + 3 následné konzultace, vždy 1x za měsíc.
 • Analýza tělesné struktury, měřeno na In-body + velmi podrobné vyhodnocení.
 • Zjištění současného způsobu stravování, rodinné a zdravotní anamnézy, příjmu a výdeje energie.
 • Vyhodnocení stávající situace a následná doporučení.
 • Osobní stravovací plán na týden + nastavení pohybového režimu.
 • Případná úprava stravovacího plánu dle potřeb
 • Odborný dohled výživového poradce po celou dobu programu, 24 hodin denně email, mobil po předchozí dohodě v určité hodiny, které vyhovují oběma stranám.
 • Možnost absolvování jednoho společného nákupu potravin.

cena: 5.499 Kč