Dětské kurzy Studia Yoon

Všechny dětské kurzy, probíhající v době od září 2020 do ledna 2021 jsou zrušeny. Zbylé částky za nevychozené vstupy jsou přepsány na poukázky, které si můžete vyzvednout na recepci studia Yoon.

Kurz Aikido pro děti

Děti se učí základním návykům bojového umění Aikido, fyzické připravenosti, mrštnosti a zdolávání určitých zábran.

Lekce Aikida výrazně podporují zdravý fyzický a psychický rozvoj dětí, zlepšuje jejich obratnost a fyzickou zdatnost, která jim pomůže při jejich zdolávání a zlepšování se ve školních i mimoškolních radovánkách či povinnostech. Lektor praktikuje přístup – sport jako hra.

Přidanou hodnotou pro vaše děti z našich Aikido lekcí bude zvýšený postřeh, větší fyzická zdatnost a odolnost, důkladnější pohybová průprava, větší pohybový rozsah, mrštnost, etické návyky, respekt a samozřejmost pomoci druhému – atributy bojového umění Aikido.

Lektor – Ing. Milan Valent

 

 

  • začátečníci 
  • pokročilí 

 

!! ZKOUŠKY !!

Zkoušky z aikida probíhají vždy na poslední lekci druhého pololetí, v rámci jednotlivých hodin. 

 

Kurz Jóga pro děti

Dětská jóga pomáhá dětem v jejich fyzickém vývoji, učí je lépe vnímat sebe a okolí, rozvíjí jejich fantazii a učí je odpočívat. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým dovednostem dětí.

Lekce jógy pro děti je naprosto odlišná od lekce jógy pro dospělé. Pohyb je pro děti přirozený, a proto jim ho musíme dopřát i během cvičení. Během lekcí se běhá, hraje, zpívá…Dětská jóga by měla být především zábava, kterou si rychle oblíbí.

Lektorka – Beata Ehrenbergerová

 

Kurz TEEN jóga

Teen jóga je specializovaná jóga pro dívky, které jsou ve věku, kde ještě nejsou fyzicky ani psychicky zralé pro jógu pro dospělé, ale zároveň jsou již vyzrálé pro dětskou jógu. Na kurzu se zaměříme na prevenci a nápravu špatných posturálních návyků, relaxaci a cvičení ásán, ale také se dotkneme psychické oblasti dívek v tomto citlivém věku, Kurzu bude tedy holistický a dívky by si z něj měly odnést jak fyzickou nápravu, tak i psychickou pohodu.

Lektorka – Míša Purnochová Voráčková

 

Kurz Fitdance pro děti

Jedná se o nesoutěžní a zábavný kroužek pro děti, které baví tančit. Děti se tanci naučí zábavnou formou v rámci hry. Tanec rozvíjí dětskou kreativitu, smysl pro kolektiv a spolupráci. Na lekcích tance si děti vybíjí svou energii příjemnou a zábavnou formou. Fitdance se volně inspiruje tancem Zumba.

 

 

Dětský kurz Sporťáček

Hodina dětského tréninku obsahuje vždy část zahřívací, kdy se děti formou opičí dráhy nebo soutěží zahřejí. Poté se protáhneme a pokračujeme částí posilovací, taktéž vždy formou her a soutěží. Někdy pro děti připravím kruhový trénink, jindy zase posilujeme ve dvojicích.

U dětí primárně chceme rozvíjet pohyb, mobilitu a také chceme, aby se pro ně pohyb stal přirozenou součástí života. Z lekce mají děti odcházet s úsměvem na tváři, příjemně unavené a natěšené na lekci další.

Lektorka – Gábina Břachová

 

Kurz TEEN kruháč

Teen kruháč je pro děti, které se chtějí dostat do kondice, ale také chtějí porozumět fungování vlastního těla, jak po vnitřní, tak vnější stránce. Cílem této lekce je seznámit děti se základní skladbou posilovacích cviků, které v jejich pozdějším věku budou moci využít například při návštěvě posiloven a fitness center. Na tréninku se děti mohou těšit na spoustu zábavy, ale i na zlepšení vytrvalosti a na udržení zdravé fyzické a psychické kondice.

Lektorka – Kristýna Šteffelová