dětské kurzy studia Yoon

 Ve Studiu Yoon naleznete i cvičení pro Vaše ratolesti. S Vašimi dětmi budou cvičit a pracovat pouze kvalitní instruktoři, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením dětských lekcí a především mají široké znalosti dětského fyzického a psychického vývoje.

Dětské kurzy již probíhají, přihlášení na nové pololetí bude probíhat od června 2024.

Sporťáček

úterý 17:00-18:00

První (zkušební) lekce proběhne 12.9.2023

Kurz bude probíhat od 19.9.2023 do 30.1.2024

Cena kurzu: 3240 Kč

Kurz je zaměřený na zdravý pohyb dítěte. Správné držení těla, posílení svalů a jejich protažení je základem pro prevenci bolestí zad a zranění v dospělosti.

lektorka: Gábina Břachová

Své děti můžete přihlašovat na e-mailové adrese info@studioyoon.cz

 

Teen jóga

úterý 17:00-18:00

První (zkušební) lekce proběhne 12.9.2023

Kurz bude probíhat od 19.9.2023 do 30.1.2024

Cena kurzu: 3240 Kč

Kurz je věnován pouze dívkám ve věku od 10 do 15 let.

Lektorka Jana Náhlovská Navarová vede podobné pohybové kroužky pro děti předškolního věku již skoro 10 let. Je také certifikovanou lektorkou jógy pro děti i dospělé, šéftrenérkou programu Děti na startu a v poslední době se stále více a více zajímá především o zdravě vedený a pro vývoj dětí zdravý pohyb a sport. Odjakživa ráda tančí a bude se snažit, aby se vaše děti v průběhu kroužku dostatečně, ale především i bezpečně a zdravě vyřádili.

Lektorka: Jana Náhlovská

Své děti můžete přihlašovat na e-mailové adrese info@studioyoon.cz

 

Jóga pro děti

Kurz jógy pro děti ve věku 6 až 10 let

středa 16:45-17:45

kurz bude probíhat od 20.9.2023 do 24.1.2024

První (zkušební) lekce proběhne 13.9.2023

Cena kurzu: 3240 Kč

Lektorka: Jana Náhlovská

Své děti můžete přihlašovat na e-mailové adrese info@studioyoon.cz

 

Fit dance

čtvrtek 17:00-18:00

První (zkušební) lekce proběhne 14.9.2023

Kurz bude probíhat od 21.9.2023 do 25.1.2024

Cena kurzu: 2700 Kč

Kurz fit dance je pohybový kurz plný tance. Děti si užijou lekci plnou zábavy a pohybu. Zatančí si pro radost v rytmu písní známých z lekcí zumby, mimojiné se mohou zapojit i do vymýšlení choreografií.

Lektorka: Gábina Břachová

Své děti můžete přihlašovat na e-mailové adrese info@studioyoon.cz

smluvní podmínky studia Yoon

 

Vážený klienti, 

děkujeme, že jste vložil důvěru do našich rukou a absolvujete kurz pod záštitou studia Yoon.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že zaplacením kurzovného za příslušný vybraný kurz v hotovosti, kartou či převodem na bankovní účet Studia Yoon (720702/5500), uzavřete se Studiem Yoon, tedy v přímém zastoupení Michaelou Purnochovou Voráčkovou (IČ:88236854, DIČ 8952200235, adresa sídla: Bělečská 53, Praha 9, 19014) smlouvu.

Současně zaplacením kurzovného, a tedy uzavřením smlouvy, přijímáte závazně tyto obchodní podmínky:

Kurz probíhá ve předem stanoveném termínu, který je zveřejněn provozovatelem studia Yoon na internetových stránkách www.studioyoon.cz a informace o kurzu získáte a vyžádání ve studiu Yoon na recepci, či na emailu info@studioyoon.cz.

 1. Provozovatel studia Yoon si vymezuje v určitých závažných situacích právo změnit dobu průběhu kurzu, a to jak čas konání lekce, tak i termín konání kurzu.

Situace, za kterých je možno změnit čas a datum konání kurzu jsou tato:

 1. a) nemoc či zranění lektora,
 2. b) zásahy do provozu studia Yoon z důvodu vyšší moci,
 3. c) vytopení či požár studia Yoon,
 4. d) pandemie, celostátní karanténa,
 5. e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
 6. f) živelné katastrofy různého charakteru,
 7. g) vandalismus, vyloupení.
 8. Provozovatel studia Yoon si vymezuje právo v případě potřeby nahradit lektora kurzu jiným adekvátním lektorem, a to buď na jednotlivou lekci z celého cyklu, nebo na celý kurz. Tento lektor musí mít adekvátní vzdělání, praxi a oprávnění k lektorské činnosti.

Situace, za kterých je možno změnit lektora kurzu, či jednotlivé lekce jsou tato:

1. a) nemoc či zranění lektora,

 1. b) zásahy do provozu studia Yoon z důvodu vyšší moci,
 2. c) vytopení či požár studia Yoon,
 3. d) pandemie, celostátní karanténa,
 4. e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
 5. f) živelné katastrofy různého charakteru,
 6. g) osobní problémy či složitá situace lektora
 7. Klient, či zákonný zástupce klienta, má právo v případě přerušení kurzu z výše uvedených důvodů na adekvátní náhradu lekcí kurzu tak, aby plně nahradil hodiny, které nemohl vychodit. Náhrada lekce je možná též elektronickou formou, tedy formou videa, které provozovatel studia Yoon rozešle na emailové adresy klientů či zákonných zástupců klientů. Způsob náhrady lekcí kurzu nebo způsob kompenzace kurzovného určuje provozovatel studia Yoon.

 

 1. V případě, že klient nemůže či nechce z nějakého důvodu docházet na lekce kurzu, který již zaplatil, dělá to ze své vědomé vůle a akceptuje, že mu nebudou nahrazeny ani lekce, ani vráceny peníze za kurzovné či za jednotlivé lekce z kurzu, které neabsolvoval.

 

 1. Klient musí naslouchat a respektovat pokyny lektora, který vede kurz. Za případné zranění klienta během kurzu, nemůže nést lektor, ani studio Yoon žádnou zodpovědnost, pokud mu byla sdělena rizika a byl upozorněn na hrozící nebezpečí, ale i přesto nerespektoval pokyny lektora a v činnosti pokračoval.
 2. Ve chvíli, kdy klient opustí prostory recepce studia Yoon, nenese za něj studio Yoon již žádnou zodpovědnost.
 3. Tím, že klient a provozovatel studia Yoon uzavřou tuto smlouvu, zároveň klient souhlasí i se všeobecnými obchodními podmínkami studia Yoon, které jsou umístěny v prostorách recepce a na internetových stránkách www.studioyoon.cz.
 4. V případě, že platíte kurzovné v hotovosti či kartou na recepci, získáváte ke koupi kurzu automaticky účtenku, případně účtenku z terminálu. Pokud máte zájem navíc o vystavení faktury k částce, sdělte prosím tuto informaci na recepci studia Yoon. Jakmile bude faktura vystavena, bude k vyzvednutí na recepci studia Yoon, kde se o ní klient musí přihlásit. Pokud platíte částku kurzovného převodem na bankovní účet studia Yoon, fakturu získáte automaticky emailem nebo bude k vyzvednutí na recepci studia Yoon. Prosím, abyste se o fakturu na recepci případně přihlásili. Pokud chcete na faktuře změnit údaje, musí to být studiu Yoon sděleno do konce měsíce, ve kterém jste platili kurzovné. Na následné změny údajů ve fakturách už nebude brán zřetel.
 5. Klient ponechá na recepci k dispozici své kontaktní údaje, a to telefonní číslo a email, na kterém bude k zastižení v případě nutnosti sdělení důležitých informací o kurzu.
 6. Klient prohlašuje, že je zdravý a pokud má nějaké zdravotní komplikace, sdělí je na recepci studia Yoon a lektorovi příslušného kurzu. Zároveň klient prohlašuje, že na lekce kurzu bude docházet zdravý, tedy s absencí jakékoliv nemoci. Pokud lektor zaregistruje, že klient projevuje známky onemocnění, lektor ho může poprosit o opuštění lekce.

12. Jarní prázdniny se řídí podle Prahy 21.Děkujeme a budeme se těšit na setkávání na kurzu, který jste si vybrali.

Vaše studio Yoon.