Dětské kurzy Studia Yoon

Vážení rodiče, jsme velice rádi, že jste nám zanechali svou přízeň a že opět vybíráte kroužek pro Vaší ratolest právě u nás 🙂

Od září 2021 opět otevíráme dětské kurzy. Vzhledem k probíhající pandemii jsme museli bohužel přistoupit k vytvoření podmínek, za kterých budou probíhat všechny kurzy provozované naším studiem.

1) Zaplacením kurzovného (hotově/kartou na recepci studia Yoon, převodem na účet studia Yoon) uzavřete se Studiem Yoon, tedy v přímém zastoupení Michaelou Purnochovou Voráčkovou (IČ:88236854, DIČ 8952200235, adresa sídla: Bělečská 53, Praha 9, 19014) smlouvu. Tuto smlouvu si můžete pročíst níže na této stránce nebo na recepci studia Yoon.

2) Všechny kurzy jsou vypsané od září do prosince 2021, kurzovné bude placeno vždy na dva měsíce – září/říjen, listopad/prosinec. Vždy bude přesně stanovený termín, do kdy je potřeba platba uhradit, poté již NEBUDEME platby přijímat a Vašemu dítěti tak zanikne právo pokračovat v kurzu.

3) V případě uzavření studia z rozhodnutí vlády, Vám bude vráceno 50% z nevyčerpaného kurzovného

Děkujeme, že respektujete a dodržujete naše podmínky. Již nyní můžete zasílat přihlášky na kurzy na email info@studioyoon.cz.

 

Kurz Aikido pro děti od 6ti let

Děti se učí základním návykům bojového umění Aikido, fyzické připravenosti, mrštnosti a zdolávání určitých zábran.

Lekce Aikida výrazně podporují zdravý fyzický a psychický rozvoj dětí, zlepšuje jejich obratnost a fyzickou zdatnost, která jim pomůže při jejich zdolávání a zlepšování se ve školních i mimoškolních radovánkách či povinnostech. Lektor praktikuje přístup – sport jako hra.

Přidanou hodnotou pro vaše děti z našich Aikido lekcí bude zvýšený postřeh, větší fyzická zdatnost a odolnost, důkladnější pohybová průprava, větší pohybový rozsah, mrštnost, etické návyky, respekt a samozřejmost pomoci druhému – atributy bojového umění Aikido.

Lektor – Ing. Milan Valent

Od 13.9. do 13.12.2021 – každé pondělí od 16:45 do 17:45 hod. Kurz obsahuje 12 lekcí + 1 zkušební a nebude probíhat 27.9.2021

 • začátečníci
 • pokročilí

V případě velkého zájmu budou děti rozděleni na dvě hodiny 15:45-16:45 a 16:45-17:45 – o této skutečnosti budete informováni po zkušební lekci, která proběhne 13.9. od 16:45 hod.

Celková cena kurzu: 1900 Kč

 • první část (950 Kč) je nutné zaplatit nejpozději do 20.9.2021
 • druhá část (950 Kč) je nutné zaplatit v době od 25.10. do 5.11.2021

Kurz Jóga pro děti 6-10 let

Dětská jóga pomáhá dětem v jejich fyzickém vývoji, učí je lépe vnímat sebe a okolí, rozvíjí jejich fantazii a učí je odpočívat. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým dovednostem dětí.

Lekce jógy pro děti je naprosto odlišná od lekce jógy pro dospělé. Pohyb je pro děti přirozený, a proto jim ho musíme dopřát i během cvičení. Během lekcí se běhá, hraje, zpívá…Dětská jóga by měla být především zábava, kterou si rychle oblíbí.

Lektorka – Beata Ehrenbergerová

Od 14.9. do 14.12.2021 – každé úterý od 15:45 do 16:45 hod. Kurz obsahuje 12 lekcí + 1 zkušební a nebude probíhat 28.9.2021

Celková cena kurzu 1920 Kč

 • první část (960 Kč) je nutné zaplatit nejpozději do 21.9.2021
 • druhá část (960 Kč) je nutné zaplatit v době od 25.10. do 5.11.2021

 

Kurz Fitdance pro děti 8-15 let

Jedná se o nesoutěžní a zábavný kroužek pro děti, které baví tančit. Děti se tanci naučí zábavnou formou v rámci hry. Tanec rozvíjí dětskou kreativitu, smysl pro kolektiv a spolupráci. Na lekcích tance si děti vybíjí svou energii příjemnou a zábavnou formou. Fitdance se volně inspiruje tancem Zumba.

Lektorka – Gábina Břachová

Od 16.9. do 16.12.2021 – každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. Kurz obsahuje 12 lekcí + 1 zkušební a nebude probíhat 28.10.2021

Celková cena kurzu 1900 Kč

 • první část (950 Kč) je nutné zaplatit nejpozději do 21.9.2021
 • druhá část (950 Kč) je nutné zaplatit v době od 25.10. do 5.11.2021

Dětský kurz Sporťák pro děti od 8 do 15 let

Hodina dětského tréninku obsahuje vždy část zahřívací, kdy se děti formou opičí dráhy nebo soutěží zahřejí. Poté se protáhneme a pokračujeme částí posilovací, taktéž vždy formou her a soutěží. Někdy pro děti připravím kruhový trénink, jindy zase posilujeme ve dvojicích.

U dětí primárně chceme rozvíjet pohyb, mobilitu a také chceme, aby se pro ně pohyb stal přirozenou součástí života. Z lekce mají děti odcházet s úsměvem na tváři, příjemně unavené a natěšené na lekci další.

Lektorka – Gábina Břachová

Od 14.9. do 14.12.2021 – každé úterý od 17:00 do 18:00 hod. Kurz obsahuje 12 lekcí + 1 zkušební a nebude probíhat 28.9.2021

Celková cena kurzu 1900 Kč

 • první část (950 Kč) je nutné zaplatit nejpozději do 21.9.2021
 • druhá část (950 Kč) je nutné zaplatit v době od 25.10. do 5.11.2021

Smluvní podmínky Studia Yoon

Vážený kliente,

děkujeme, že jste vložil důvěru do našich rukou a absolvujete kurz pod záštitou studia Yoon.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že zaplacením kurzovného za příslušný vybraný kurz v hotovosti, kartou či převodem na bankovní účet Studia Yoon (720702/5500), uzavřete se Studiem Yoon, tedy v přímém zastoupení Michaelou Purnochovou Voráčkovou (IČ:88236854, DIČ 8952200235, adresa sídla: Bělečská 53, Praha 9, 19014) smlouvu.

Současně zaplacením kurzovného, a tedy uzavřením smlouvy, přijímáte závazně tyto obchodní podmínky:

 

 1. Kurz probíhá ve předem stanoveném termínu, který je zveřejněn provozovatelem studia Yoon na internetových stránkách www.studioyoon.cz a informace o kurzu získáte a vyžádání ve studiu Yoon na recepci, či na emailu info@studioyoon.cz.
 2. Provozovatel studia Yoon si vymezuje v určitých závažných situacích právo změnit dobu průběhu kurzu, a to jak čas konání lekce, tak i termín konání kurzu.

 

Situace, za kterých je možno změnit čas a datum konání kurzu jsou tato:

 1. a) nemoc či zranění lektora,
 2. b) zásahy do provozu studia Yoon z důvodu vyšší moci,
 3. c) vytopení či požár studia Yoon,
 4. d) pandemie, celostátní karanténa,
 5. e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
 6. f) živelné katastrofy různého charakteru,
 7. g) vandalismus, vyloupení.
 8. Provozovatel studia Yoon si vymezuje právo v případě potřeby nahradit lektora kurzu jiným adekvátním lektorem, a to buď na jednotlivou lekci z celého cyklu, nebo na celý kurz. Tento lektor musí mít adekvátní vzdělání, praxi a oprávnění k lektorské činnosti.

Situace, za kterých je možno změnit lektora kurzu, či jednotlivé lekce jsou tato:

 1. a) nemoc či zranění lektora,
 2. b) zásahy do provozu studia Yoon z důvodu vyšší moci,
 3. c) vytopení či požár studia Yoon,
 4. d) pandemie, celostátní karanténa,
 5. e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
 6. f) živelné katastrofy různého charakteru,
 7. g) osobní problémy či složitá situace lektora
 8. Klient, či zákonný zástupce klienta, má právo v případě přerušení kurzu z výše uvedených důvodů na adekvátní náhradu lekcí kurzu tak, aby plně nahradil hodiny, které nemohl vychodit. Náhrada lekce je možná též elektronickou formou, tedy formou videa, které provozovatel studia Yoon rozešle na emailové adresy klientů či zákonných zástupců klientů. Způsob náhrady lekcí kurzu nebo způsob kompenzace kurzovného určuje provozovatel studia Yoon.

 

 1. V případě, že klient nemůže či nechce z nějakého důvodu docházet na lekce kurzu, který již zaplatil, dělá to ze své vědomé vůle a akceptuje, že mu nebudou nahrazeny ani lekce, ani vráceny peníze za kurzovné či za jednotlivé lekce z kurzu, které neabsolvoval.

 

 1. Klient musí naslouchat a respektovat pokyny lektora, který vede kurz. Za případné zranění klienta během kurzu, nemůže nést lektor, ani studio Yoon žádnou zodpovědnost, pokud mu byla sdělena rizika a byl upozorněn na hrozící nebezpečí, ale i přesto nerespektoval pokyny lektora a v činnosti pokračoval.
 2. Ve chvíli, kdy klient opustí prostory recepce studia Yoon, nenese za něj studio Yoon již žádnou zodpovědnost.
 3. Tím, že klient a provozovatel studia Yoon uzavřou tuto smlouvu, zároveň klient souhlasí i se všeobecnými obchodními podmínkami studia Yoon, které jsou umístěny v prostorách recepce a na internetových stránkách www.studioyoon.cz.
 4. V případě, že platíte kurzovné v hotovosti či kartou na recepci, získáváte ke koupi kurzu automaticky účtenku, případně účtenku z terminálu. Pokud máte zájem navíc o vystavení faktury k částce, sdělte prosím tuto informaci na recepci studia Yoon. Jakmile bude faktura vystavena, bude k vyzvednutí na recepci studia Yoon, kde se o ní klient musí přihlásit. Pokud platíte částku kurzovného převodem na bankovní účet studia Yoon, fakturu získáte automaticky emailem nebo bude k vyzvednutí na recepci studia Yoon. Prosím, abyste se o fakturu na recepci případně přihlásili. Pokud chcete na faktuře změnit údaje, musí to být studiu Yoon sděleno do konce měsíce, ve kterém jste platili kurzovné. Na následné změny údajů ve fakturách už nebude brán zřetel.
 5. Klient ponechá na recepci k dispozici své kontaktní údaje, a to telefonní číslo a email, na kterém bude k zastižení v případě nutnosti sdělení důležitých informací o kurzu.
 6. Klient prohlašuje, že je zdravý a pokud má nějaké zdravotní komplikace, sdělí je na recepci studia Yoon a lektorovi příslušného kurzu. Zároveň klient prohlašuje, že na lekce kurzu bude docházet zdravý, tedy s absencí jakékoliv nemoci. Pokud lektor zaregistruje, že klient projevuje známky onemocnění, lektor ho může poprosit o opuštění lekce.
 1. Jarní prázdniny se řídí podle Prahy 21.Děkujeme a budeme se těšit na setkávání na kurzu, který jste si vybrali.

 

Vaše studio Yoon.