Funkční a kruhové tréninky

Všeobecně lze funkční a kruhové tréninky definovat jako komplexní cvičení, které do činnosti zapojuje maximální množství svalových skupin, a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny běžné denní aktivity člověka.

Rozdíl mezi Funkčním a kruhovým tréninkem je v tom, že během funkčního tréninku se cvičí převážně s vlastní vahou, nebo pomůckami, kde se neklade tolik důraz na váhu, ale spíše na balanc, výdrž a dynamiku. U kruhového tréninku se maximálně využívá pomůcek a zátěží, aby byl výsledek cvičení co nejefektivnější.

časy FT: středa 9:15-10:15, pátek 10:15-11:15, neděle 17:00-18:00, 18:00-19:00

časy KT: pondělí 19:00-20:00, úterý 9:15-10:15, středa 17:10-18:00, 19:15-20:15, sobota 9:45-10:45, neděle 9:00-10:00

Lektorka Funkčního tréninku: Gábina Břachová

Lektorky Kruhových tréninků: Markéta Miksová, Kristýna Šteffelová