Hathajóga je souhrn fyzických, dechových a očistných technik, které vedou k celkovému pročištění. Pomocí těchto technik dochází k harmonizaci a spojení těla, mysli a jemných energií. Odstraňují z těla toxické látky a vyrovnávají nerovnováhu v organismu. Poruchy orgánových soustav a jejich činností se projevují v mysli a vědomí.  Očistné techniky (šatkarmas) se podílejí na pročištění celého organismu a nápravě vzniklých škod (pokud to je možné).

Slovo hatha lze přeložit jako pronikání, nebo razantní zásah do organismu s cílem ho vyčistit. Slova ham a tham jsou mantry. Jsou shodné s só a ham. Jedná se vdech a výdech, projev individuálního života.
HAM znamená Slunce (pozitivní projev, teplo, pingala), THAM se projevuje jako Měsíc (negativní, chladivá energie, ida). Tyto dvě protikladné síly se vyskytují v celém vesmíru a jejich rovnováhou dochází k vyrovnání sil a harmonii. Díky dvěma silám žijeme, dýcháme, funguje tělo, střídá se odliv a příliv, den a noc, výdech a nádech.

V rámci hathajógy mají být všechny komponenty našeho života: tělo, mysl, emoce, smysly, intelekt spojeny do jednoho celku, mají být stimulovány a jejich aktivita (činnost) má doznat harmonie. Proto, aby toto nastalo, je nutné nastolit v organismu čistotu. Provětrat, protáhnout, vyčistit a vitalizovat tělo, mysl a vědomí pomocí technik, které vedou k očistě. Zlepšit životní styl (pohyb, dech, stravu) a těmito prostředky očistit tělo i mysl je cílem hathajógy. Připravit tělo pro vyšší techniky jógy (dhjána, samádhí).

Čas: pátek 7:15-8:15

Lektor: Eliška Petrikovičová